Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Υπηρεσίες Μηχανικών και Συμβούλων

Άδειες λειτουργίας
· Πιστοποιητικά Πυροπροστασίας
· Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)
Οικοδομικές Άδειες
· Καταστημάτων, Κατοικιών, Συνεργείων, Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων, Βιοτεχνιών, Βιομηχανιών
Νομιμοποιήσεις
· Ρυθμίσεις Ημιυπαίθριων, Υπογείων, Παταριών, Κλειστών Χώρων Στάθμευσης, Στεγών
Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)
· Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων
· Θερμογραφικοί Έλεγχοι Κελύφους
Προγράμματα Επιδότησης Επιχειρήσεων
· Μονώσεις Κελύφους, Στατικές Ενισχύσεις
Ανακαινίσεις
Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών
· Τοποθετήσεις σε Στέγες, Δώματα, Αγροτεμάχια
Εφαρμογές Φυσικού Αερίου
· Λέβητες συμπύκνωσης
· Αντισταθμίσεις
Υπηρεσίες ΕΞ.Υ.Π.Π.
· Τεχνικού Ασφαλείας, Γραπτές Εκτιμήσεις Επαγγελματικού Κινδύνου (Γ.Ε.Ε.Κ.)
Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
·  ISO 9001:2008
·  ISO 14001:2004
·  OHSAS 18001:2007
Σχεδιασμός - Αδειοδότηση - Λειτουργία
· Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών)
· Διαλυτηρίων Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής)
· Μονάδων Ανακύκλωσης Μπαζών (Απόβλητα Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών - Α.Ε.Κ.Κ.)
Μελέτες Οργάνωσης (Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς Αποβλήτων)
Λειτουργία Βιολογικών Σταθμών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου